πυροσβεστικά
Το 1993 η συνεργασία μας με μεγάλη αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, μας οδηγεί στη κατασκευή του αυτόνομου πυροσβεστικού συγκροτήματος D14. Το D 14 είναι ένα ευέλικτο πυροσβεστικό συγκρότημα, με τη δυνατότητα να τοποθετείται σε ελαφρού τύπου φορτηγά, 4Χ4, 4Χ2 και με την ίδια ευκολία να αφαιρείται ώστε να ελευθερώνεται το αυτοκίνητο για άλλες χρήσεις.

{mosimage}

Το πυροσβεστικό συγκρότημα με τη δεξαμενή των 700lt, τον κινητήρα του και την αντλία είναι μελετημένο ώστε να χρησιμοποιείται για άμεση πυρόσβεση.

Δείτε

περισσότερες φωτογραφίες πυροσβεστικών

Image

Η δυνατότητα του αυτοκινήτου, όπου τοποθετείται το αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα, να κινείται σε περιοχές που μεγαλύτερα αυτοκίνητα πυρόσβεσης είναι δύσκολα να κινηθούν, δίνει την ευχέρεια να χρησιμοποιείται για δημόσια αλλά και ιδιωτική χρήση, σε εργοστασιακούς χώρους ή και σε κατοικίες.

Image

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί τουλάχιστον 400-450 πυροσβεστικά συγκροτήματα σε όλη την Ελλάδα, πολλά από τα οποία στο Υπουργείο Αιγαίου, Υπουργείο Ανάπτυξης, Δήμους, Κοινότητες, μεγάλες εταιρείες και ιδιώτες.

Image