Πυροσβεστικό συγκρότημα

Image

Το D-14 είναι ένα πανίσχυρο και εύκολο στη χρήση πυροσβεστικό συγκρότημα το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα pick-up αυτοκίνητα 4Χ4 με αποτέλεσμα να υποκαθιστά και να συμπληρώνει τα υπάρχοντα συμβατικά πυροσβεστικά οχήματα των Δημόσιων Υπηρεσιών.

Η αποστολή του D-14 είναι βασικά η πρόληψη πυρκαγιών διότι κινούμενο με ταχύτητα τριπλάσια των πυροσβεστικών οχημάτων (120 km/h) μπορεί να επέμβει έγκαιρα και άμεσα πριν την εξάπλωση της φωτιάς.

Παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

·       Σε πλημμύρες για άντληση υδάτων

·       Στον καθαρισμό οδοστρωμάτων μετά από ατυχήματα

·       Ως απλό φορτηγό μετά την αφαίρεση του D-14 κατά τους χειμερινούς μήνες.

Ο εξοπλισμός του D-14 είναι απόλυτα συμβατός με τα οχήματα του Δημοσίου (Πυροσβεστικά, Υδροφόρες, κλπ.) δημιουργώντας προϋποθέσεις απόλυτης εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του.

Image

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το D-14 δημιουργεί μια εκπληκτική σχέση τιμής-έργου συγκριτικά με τα συμβατικά οχήματα της τάξεως του 1:8 ή 1:10. Αυτό σημαίνει ότι περίπου με το ίδιο χρηματικό ποσό μπορεί να πραγματοποιηθεί αγορά 8-10 μονάδων αντί ενός συμβατικού πυροσβεστικού με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται:

·       Μεγαλύτερη διασπορά μονάδων και συνεπώς καλύτερη επιτήρηση του χώρου και πρόληψη των πυρκαγιών.

·       Δυνατότητα αγοράς από μικρούς ΟΤΑ-Ιδρύματα κλπ. 

Δείτε

Image

περισσότερες φωτογραφίες πυροσβεστικών